Home » Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

przewodnicząca- pani Justyna Sadyś

z-ca przewodniczącej- pani Wioletta Zawoluk
sekretarz- pani Anna Szmejda
skarbnik- pani Wioleta Gonciarz

członek – pani Agnieszka Kuklińska

członek- pani Wioleta Jaciubek

Komisja Rewizyjna:

przewodnicząca- pani Agata Zawistowska
członkowie – pani Lidia Laskowska, pani Marta Małczuk