Home » Historia Szkoły

Historia Szkoły

Historia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu 

Po II wojnie światowej budynek dzisiejszej szkoły był opuszczony oraz zniszczony. Dopiero od roku 1947 szkoła wznowiła swoją działalność jako placówka niemiecka, w której pracował jeden nauczyciel. Choć miejscowość Suchorze była praktycznie od 1949 roku w rękach Rosjan to do 1957 roku zamieszkiwała tu także ludność niemiecka. O pierwszym dziesięcioleciu działalności placówki niewiele wiadomo. Z czasem szkoła niemiecka przekształciła się w szkołę polsko- niemiecką, a następnie polską.

$LUBOW~1

Od 1951 roku dyrektorem szkoły został Klemens Felskowski. Pochodził on ze starej kaszubskiej rodziny nauczycielskiej. Znał dobrze niemiecki, bo od 1940 roku w szkołach mówiono tylko w tym języku. W czasie kiedy pan Felskowski zarządzał szkołą, były tam cztery izby lekcyjne. Następnym kierownikiem szkoły w Suchorzu był pan Edmund Pyrcha. Była to jeszcze szkoła sześcioklasowa z dwoma pedagogami.

image001

W roku 1960 utworzona została szkoła siedmioklasowa, a do pracy przyjęto dodatkowo nauczycielkę – p. Marię Podgórską. Zajęcia odbywały się w jednej izbie lekcyjnej i dwóch pokojach (jeden mieścił się na górze budynku szkoły, drugi – wydzierżawiony w budynku PGR-u). Nauka odbywała się w klasach łączonych. Dzięki staraniom dyrektora – E. Pyrchy teren szkoły został ogrodzony.

KWEST.-2

W roku 1964 stanowisko kierownicze objął pan Kazimierz Garstka, a po dwóch latach pani Halina Trzeciak. Na stanowisku nauczyciela zatrudniono panią Barbarę Kaczmarkowską, Eugenię Niebój i Teresę Bartnik. Od roku 1969 dyrektorem został pan Edward Gnat. W tym czasie dobudowano do starej szkoły część, w której obecnie znajdują się klasy 0-3.

Grono pedagogiczne obejmowało w tym czasie nauczycieli: p. Ewę Bruską, p. Marię Krasińską, p. Barbarę Musiał, p. Danutę Szołno, p. Teresę Bartnik i p. Halinę Żukowską. W roku 1973 do szkoły podstawowej w Suchorzu zaczęli uczęszczać uczniowie z klas starszych ze Szkoły Podstawowej w Objezierzu oraz dzieci rodzin zamieszkałych w nowych blokach osiedla w Suchorzu. W tym czasie nasza szkoła liczyła 129 uczniów. W następnych latach do pracy przybyli: p. Barbara Dziendziela, p. Danuta Grzegorzak, p. Halina Kotłowska oraz p. Zdzisław Watral.

W latach 80-tych kadra pedagogiczna powiększyła się o nauczycieli:p. Janinę Bartczak, p. Jerzego Urbana oraz p. Romualda Bieniasza- Krzywiec i p. Piotra Biłanicza. Do pracy w szkole w Suchorzu przybył p. Edmund Pyrcha, który wcześniej sprawował w niej funkcję dyrektora, później przeniósł się do szkoły do Bożanki, a w roku 1975 powrócił do Suchorza.

Z - 3

W latach 1989 -1991 Szkoła Podstawowa w Suchorzu powiększyła się o dobudowany segment klas starszych oraz o salę gimnastyczną. W związku z likwidacją oddziału klas starszych w Gumieńcu w 1991 roku przybyli nowi uczniowie i nauczyciele: p. Irena Biłanicz p. Alina Rumińska i p. Alicja Walczak. W 1993 r. posadę nauczyciela katechety objęła p. Józefa Reclaw.

W następnych latach nastąpiły zmiany personalne w kadrze pedagogicznej i 1995 roku pracowali tu: Romuald Bieniasz- Krzywiec- dyrektor, Janina Bartczak, Irena Biłanicz, Piotr Biłanicz,  Irena Gałczyńska,  Aleksandra Goszczyńska,  Edward Gnat. Alina Rumińska, Urszula Jankowska,  Alicja Szymańska,  Józefa Reclaw,  ks. Józef Barańczuk.

8 maja 1998 roku odbyła się w Suchorzu uroczystość nadania imienia Marii Konopnickiej oraz wręczenie sztandaru. Wzięli w niej udział wojewoda Jerzy Kuzyniak, senator Anna Bogucka – Skowrońska oraz przedstawiciele władz samorządowych – wójt Gminy Trzebielino p. Roman Ostrwowski z przewodniczącym Rady Gminy Trzebielino – Andrzejem Grzybowskim. Sztandar i tablicę pamiątkową poświęcił ordynariusz koszalińsko- kołobrzeski bp Marian Gołębiewski.

klasa O

W 1999 oddano do użytku uczniom nową pracownię komputerową, a rok później wyremontowano stołówkę na terenie szkoły, aby uczniowie mogli jeść posiłki na miejscu. W 2004 nastąpił zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego do szkolnej pracowni komputerowego.

Zdjęcia Archiwalne Szkoły Podstawowej w Suchorzu [zobacz galerię]