Home » z życia szkoły » Dbamy o stary cmentarz

Dbamy o stary cmentarz

 

Uczniowie naszej szkoły, wraz z pracownikami, od wielu lat obejmują troską miejscowy cmentarz poniemiecki. W ten sposób pragniemy wychowywać młodzież w tolerancji i szacunku do ludzi i spuścizny innych kultur. Nasze działania opierają się głównie na pracach pielęgnacyjnych na terenie dewastowanego przez lata obiektu (usuwanie dzikiego zakrzewienia, odkrywanie miejsc po nagrobkach lub ich elementów, pielęgnacja).